Afriška Meja 7 Britanci in Arabci


 Vse 18. stol. so se na vzhodni obali utrjevale omanske dinastije pod vodstvom klana Mazrui. Uradno so bile pod poveljstvom omanskega sultana, ki pa je bilo le formalno dokler prestola ni zasedel Said bin Sultan (Seyyid Said). Leta 1822 je poslal armado, da bi si podvrgel avtonomiste.

Mazrui so na pomoč poklicali Britanijo, ki je nato razglasila protektorat nad Mombaso. Čez tri leta pa so Britanci preklicali dogovor in Said je spet prevzel oblast, preselil svoj dvor na Zanzibar in zasadil prve plantaže nageljnovih žbic.

Janin Klemenčič (se nadaljuje)